Kultura

Drukuj

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju kultury wśród mieszkańców Rdzawki i okolicznych miejscowości. Czynimy to poprzez

  1. współpracę z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową w zakresie
  2. prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.
  3. międzynarodową wymianę doświadczeń i poznanie dorobku kulturalnego innych państw.
  4. promowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska.
  5. organizację koncertów,wystaw, seminariów, konferencji.
  6. promowanie działalności na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki.

 

W naszej wsi działają chór "Adoramus", powołany przez nas dziecięcy zespół ludowy "Powicher" oraz OSP. 

Friday the 14th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna