Chór "Adoramus"

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 08, listopad 2012Wkrótce po konsekracji nowego kościoła parafialnego- 8.12.1991 r. p.w. NMP Matki Kościoła w Rdzawce, z inicjatywy P. Zofii Zborek- nauczycielki muzyki zrodził się pomysł utworzenia chóru parafialnego. I tak- spotkanie organizacyjne z grupą zapaleńców odbyło się 2.02.1992 r.

 

Na początku chór skupiał 25-30 młodych miłośników śpiewu, głównie z Rdzawki, ale również z okolic Rabki, Rokicin, Mszany Górnej, Zakopanego. Początkowo występy chóru ograniczały się do uświetniania nabożeństw i uroczystości kościelnych rdzawiańskiej parafii oraz kościółka na Obidowej, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, jak też prymicji, ślubów, lokalnych świąt. Tak więc repertuar obejmował głównie pieśni kościelne-eucharystyczne, maryjne, kolędy, p. pasyjne i wielkanocne.

 

Na pierwszy, gościnny występ przyszedł czas we wrześniu 1992 r. w Jawiszowicach, gdzie chór został zaproszony przez ówczesnego proboszcza tej parafii, a rodaka chórzystów- ks. Jana Zająca z okazji poświęcenia nowych organów. W drodze powrotnej chórzyści, zachęceni do dalszego śpiewania pieśni zaproponowali nazwę chóru- „Adoramus” (adorować, wielbić, chwalić).

 

Z czasem sięgnięto po trudniejszy, jak dla początkującego chóru, poważniejszy repertuar- „Gaude Mater Polonia”, „Ave verum corpus” Mozarta, „Laudate Dominum” Gounoda, „Ojcze nasz” St. Moniuszki. Pod uwagę wzięto również muzykę dawną, jak psalmy M. Gomułki. Poszerzono też repertuar o pieśni patriotyczne i ludowe, mające na uwadze święta narodowe, gminne, lokalne.

 

Po roku pracy z chórem prowadząca chór Zofia Zborek przekazała „pałeczkę” córce Agnieszce, która z równą pasją i bardzo pozytywnym podejściem kontynuowała tę pracę, a przy współpracy z chórzystami ogarniętymi pasją chóralnego śpiewu rozwinęła poziom chóru na tyle, by chór śpiewał nie tylko piękniej, ale i częściej, również poza granicami gminy, a nawet kraju przy okazji corocznych wyjazdów rekreacyjno-śpiewaczych, połączonych z koncertami, głównie w kościołach. I tak-miało to miejsce we Francji (Lyon), w Budapeszcie, w Pradze, a w ostatnich latach- w Chorwacji, we Lwowie i Słowacji.

 

Największym przeżyciem i zaszczytem dla chóru był udział w konsekracji kościoła p.w. M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Ojca Świętego, Jana Pawła II w czerwcu 1997 r. Była to ewidentna nobilitacja chóru i równocześnie mobilizacja do dalszej pracy. Mimo ciągłej rotacji chór trwał, pracował w przyjaznej, prawie rodzinnej atmosferze- bywało, iż do chóru należały 3-4 osoby z rodziny! Cotygodniowe spotkania na próbach miały ciepły, koleżeński charakter, pełen dobrej pracy czysto muzycznej, ale i organizacyjnej-tu- dzięki ówczesnemu prezesowi chóru, Piotrowi Ślęczce, który zdyscyplinowany przyjeżdżał na próby z Zakopanego!

 

W latach 1992-98 chórzyści zdobyli wiele sukcesów, m. in. I miejsce w telewizyjnym konkursie kolęd w TV Kraków, przeżyli wiele radości związanych z różnymi wyjazdami w kraju i za granicą, a przede wszystkim- ze wspólnego śpiewania i bycia razem czerpali wiarę w swoje możliwości, poczucie własnej wartości i sensu tego działania.

 

W roku 1998 chór zawiesił niestety swoją działalność z powodu wyjazdu dyrygentki Agnieszki za granicę (Francja- Wspólnota Chemin Neuf) na czas bliżej nieokreślony. Z nadzieją na wznowienie prób- okazjonalnie tylko, w zmniejszonym składzie chór śpiewał w kościele, jednak w r. 2002, w sytuacji, kiedy dyrygentka Agnieszka nie wróciła do chóru- Zofia Zborek podjęła próbę reaktywowania zespołu, co nastąpiło w dniu św. Cecylii- patronki muzyki kościelnej. I tak- „zapewne Patronka ta wspomaga to dzieło do dziś”- stwierdza dyrygentka Zofia Zborek. Wprawdzie z dawnego składu pozostało tylko 12 osób, ale to dzięki tym chórzystom udało się dalej trwać, śpiewać, wyjeżdżać i występować oraz ożywiać życie parafialne i nie tylko. Do tych „niezmordowanych” w śpiewaniu od wielu lat należą: Beata Słońska, Kinga Filas-Słońska, Anna Matuszewska, Anna Worwa, Monika Zając, Anna Żurek, Zofia Zborek, Tadeusz Zając, Adam Haza, Leszek Świder, Marcin Rapacz, Paweł Szeliga. Należy podkreślić duże zaangażowanie w pełnieniu funkcji prezesa kolejno następujących chórzystów: Leszek Świder, Piotr Ślęczka, Tadeusz Zając, Renata Świder, Kinga Czyszczoń, Anna Worwa, Anna Matuszewska, Paweł Szeliga oraz niezmiennie ten sam skarbnik-Adam Haza. Bardzo cenny jest również nowy „nabytek” chórzystów w osobach różnych zawodów, zainteresowań, obowiązków, jak również młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej, która w wielu przypadkach stanowi pokolenie chórzystów z lat 90-tych. Od początku istnienia chóru do dziś zanotowano ok. 150 osób, z których przeważająca część śpiewała w chórze co najmniej 2-3 lata. Rotacja trwa wciąż- skład chóru zmienia się (studia, wyjazdy, obowiązki rodzinne i in.), wciąż jednak liczba chórzystów wynosi + - 30 osób.

 

W miarę możliwości chór nawiązuje współpracę dydaktyczno-praktyczną z osobami muzycznej profesji- m.in. dyrygentką chóru Szkoły Muzycznej w Nowym Targu- P. Ksenią Miśkiewicz, z P. Antonim Pilchem z Dworu na Wysokiej- wytrawnym znawcą muzyki dawnej, ze studentami AM w Krakowie oraz dyrygentami zaprzyjaźnionych chórów amatorskich.

 

„Adoramus” bierze udział w spotkaniach i prezentacjach chórów (Gdów, Mszana Dolna, Skawa i in.), wyjeżdża na wycieczki integracyjne ze śpiewaniem, nawiązując kontakty z podobnymi chórami m.in. z Chorwacji, Ukrainy, Słowacji. Jak przystało na chór parafialny- jego rolą jest głównie oprawa nabożeństw, świąt w tut. parafii zgodnie z kalendarzem liturgicznym, jednak chór „Adoramus” nie poprzestaje na tym pięknym zadaniu. Od początku istnienia dzieli się radością śpiewania przy okazji różnych spotkań, przeglądów, bliższych i dalszych wyjazdów, z których każdy dostarczał chórowi niezapomnianych, miłych przeżyć. W poniższym zestawieniu zauważyć można różnorodność wyjazdów, celów, jednak największym przeżyciem dla chórzystów, obok wspomnianego na początku udziału we Mszy św. konsekracyjnej na Krzeptówkach z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II były wyjazdy za granicę- dla wielu pierwsze, jedyne.

 

Oto chronologiczne przedstawienie wyjazdów w określonym celu:

 

Lp.

Data

Miejscowość

Cel wyjazdu

1

05.92 r.

Kraków

Teatr Słowackiego- Opera „Straszny dwór”

2

09.93 r.

Jawiszowice

oprawa liturgiczna mszy św.

3

12.93 r.

Zakopane- Krzeptówki

msza św.., koncert

4

07.93 r.

Licheń Stary

msza św.., koncert

5

05.94 r.

Czechy- Praga

turystyczny

6

05.94 r.

Góra Kalwaria

spotkanie zesp. muz., śpiew

7

06.94 r.

Jawiszowice

koncert

8

06.94 r.

Węgry- Budapeszt

turystyczny

9

01.95 r.

Mszana Dolna

koncert kolęd- WOŚP

10

01.95 r.

Raba Wyżna

koncert kolęd- WOŚP

11

01.95 r.

Zakopane- Krzeptówki

koncert kolęd- WOŚP

12

01.95 r.

Rabka

koncert kolęd- WOŚP

13

06.95 r.

Austria- Wiedeń

turystyczny

14

06. 95r.

Jordanów

opr. liturg. mszy św.- ślub chórzystki

15

11.95 r.

Rabka

Teatr Lalek- koncert p. patriotycznych

16

12. 95 r.

Rabka

Dom Kultury- koncert kolęd

17

01.96 r.

Rabka

Szkoła dla Ociemniałych- koncert kolęd

18

03.96 r.

Wysoka

wspólne muzykowanie

19

05.96 r.

Rabka

Muzeum Orkana- koncert p. patriotycznych

20

06.96 r.

Mszana Dolna

opr. liturg. mszy św.- ślub chórzystów

21

06/07.96 r.

Francja- Lyon, okolice

koncerty, zwiedzanie

22

12.96 r.

Zakopane- Krzeptówki

koncert- p. maryjne

23

12.96 r.

Kraków

TVP- Konkurs Kolęd

24

12.96 r.

Zakopane- Krzeptówki

koncert kolęd

25

06.97 r.

Zakopane- Krzeptówki

oprawa liturg.- Msza konsekracyjna z udziałem Ojca Św. Jana Pawła II

26

06.97 r.

Licheń, Gniezno, Biskupin

pielgrzymka, turystyczny

27

06.97 r.

Kalwaria Zebrzydowska

oprawa liturg. mszy św.- Spotkanie Rodzin

28

10.97 r.

Kraków- Łagiewniki

msza św. transmitowana w TV Kraków

29

12.97 r.

Kraków

TVP- II Konkurs Kolęd (I miejsce)

30

06.98 r.

Zakopane- Krzeptówki

rocznica wizyty Ojca Św. Jana Pawła II

31

06.98 r.

Zakopane- Krzeptówki

rocznica objawień w Fatimie- śpiew

32

10.2003 r.

Kraków

Operetka Krakowska

33

05.04 r.

Gdów

koncert p. maryjnych i patriotycznych

34

06.04 r.

Śnieżnica

oprawa liturg. mszy św. odpustowej

35

01.05 r.

Jordanów

koncert kolęd

36

06.06.r.

Chorwacja

turystyczny, koncert

37

01.07 r.

Hala Gąsienicowa

koncert kolęd

38

02.07 r.

Wysoka

wspólne kolędowanie

39

09.07 r.

Mszana Dolna

I Spotkanie Chórów „Laudate Dominum”

40

01.08 r.

Hala Gąsienicowa

koncert kolęd

41

01.08 r.

Rabka

Muzeum Orkana- koncert kolęd

42

03.08 r.

Rabka

kośc. św. Teresy- pieśni pasyjne

43

04.08 r.

Rabka

kośc. św. M.Magdaleny- oprawa liturg. mszy św. dla II LO

44

06.08 r.

Śnieżnica

oprawa liturg. mszy św.

45

07.08 r.

Dobczyce

śpiew- ślub pary chórzystów

46

01.09 r.

Skawa

Konkurs Kolęd

47

08.09 r.

Ukraina- Lwów

pielgrzymka do Ziemii Ojców, śpiew w kościołach, zwiedzanie

48

11.09 r.

Mszana Dolna

II Zagórzańskie Spotkanie Chórów „Laudate Dominum”

49

02.10 r.

Rabka

kościół św. Teresy- koncert kolęd

50

06.10 r.

Słowacja- Nitr. Prawno

turystyczny, koncert p. ludowych

 

A w rodzimej parafii i gminie?- coroczne koncerty kolęd w kościołach, pieśni pasyjne, maryjne i in. okolicznościowe muzyczne spotkania, również te wewnątrz chóru jak świętowanie św. Cecylii, opłatek, ogniska, połączone zwykle z owocnymi dyskusjami na temat rozwoju kultury w naszej wsi i w ogóle. I tak- wśród inicjatyw wysuwanych przez chórzystów powstała myśl zaproponowana przez Leszka Świdra, by- początkowo na bazie chóru, potem- rozszerzając temat kultury- utworzyć stowarzyszenie działające na rzecz społeczności lokalnej. Przy ogólnej aprobacie tego pomysłu w roku 2007 powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka, które liczy obecnie 25 członków i obejmuje swą działalnością chór, dziecięcy zespół regionalny, KGW, wspomagając wszelkie inicjatywy na wsi związane z kulturą, jak dożynki, święto wsi, imprezy sportowe i inne święta lokalne.

 

Dużym wydarzeniem dla chóru był jubileusz 15-lecia „ Adoramus”-2.06.2007 r., z której to okazji odbył się koncert przy współudziale byłych chórzystów z lat 90-tych zaproszonych na to święto. Były to chwile wzniosłych, niezapomnianych przeżyć dla dawnych i obecnych chórzystów w czasie koncertu, na który złożyły się najpiekniejsze pieśni śpiewane na przestrzeni trwania chóru- jak też chwile wspomnień z tamtych i obecnych lat, „okraszonych” zabawnymi sytuacjami i humorystycznymi anegdotkami. Po wspólnych dyskusjach, korzystając z opinii dużej liczby chórzystów na spotkaniu ustalono i przyjęto logo chóru.

 

W 2008r. przy pomocy Urzędu Miasta Rabka chór wydał płytę CD z kolędami, jako swój materiał promocyjny.

 

 

Fakt iż w naszej gorczańskiej wsi w dobie komputerów i internetu- czterogłosowy, w zasadzie młodzieżowy chór wciąż żyje- jest swoistym ewenementem. Spełnia on w tym środowisku przede wszystkim rolę służebną w życiu parafii, ale również kulturalną i społeczno-wychowawczą. Jest to piękny i wzorcowy sposób na godne życie i kulturalne spędzenie czasu oraz rozwijanie zamiłowań i umiejętności muzycznych. To głównie zasługa chórzystów rozumiejących sens takiej współpracy we własnym środowisku, jak też prowadzącej chór- Zofii Zborek- emerytowanej nauczycielki muzyki, choć wciąż nie pozbawionej muzycznej pasji, umiejętności integracji i mobilizacji wszystkich uczestników do systematycznego kształcenia swego głosu i życia w chóralnej wspólnocie. Dodatkowym atutem istniejącego chóru jest dwuczęściowa kronika z życia zespołu przedstawiająca w sposób chronologiczny, piękny i ciekawy wszystkie ważniejsze epizody i przeżycia chóru, począwszy od jego powstania do chwili obecnej, bogato uzupełniana pięknymi fotografiami, dokumentacją prasową i liczną korespondencją związana z działalnością chóru.

 

 

 

Chciałoby się, by „Adoramus” nigdy nie przestał śpiewać, a życzenia pełnej motywacji i dalszych sukcesów składa chórowi wierny sympatyk z Rabki

 

Marian Rapacz,
który powyższe informacje zebrał i zanotował.

Friday the 14th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna