optionen handel.

Dyplomy z Marzeń rozdane

Działaj lokalnie na rzecz "Małej Ojczyzny" a możesz liczyć na nasze stypendium.

student

3 stypendia naszego Stowarzyszenia rozdane.

     Jedenaście lat temu zetknęliśmy się z problemem, że młody maturzysta, który miał sukcesy w olimpiadach na szczeblu centralnym w Warszawie nie miał za co podjąć nauki. Uniwersytet warszawski chciał go przyjąć bez egzaminu, ale maturzysta odpowiedział, że raczej nic z tego nie będzie, bo jego rodziny na to nie stać. Ta informacja mnie zmartwiła. Planowałem w czasie wakacji jechać do USA. Skserowałem wszystkie jego osiągnięcia i zabrałem te papiery ze sobą, jeszcze nie wiedziałem co z tym zrobię ale je zabrałem. Będąc tam, spotkałem wielu ludzi których znałem z Polski, zaproszono mnie na spotkanie „Klubu Parafia Rabka” w Chicago, przyjęto mnie bardzo życzliwie i rodzinnie opowiedziałem im o problemie i pokazałem ksero osiągnięć chłopaka. Członkowie Klubu podjęli wyzwanie, postanowili pomóc chłopakowi. Wiem, że pomagali mu całe studia za co jestem im wdzięczny. Ich pomoc uświadomiła mi, że takich przypadków będzie więcej i powinniśmy się na taką ewentualność przygotować.

     W 2007 roku założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka celem którego było między innymi: wspieranie kształcenia młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, pomoc materialna w edukacji, rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży, kultywowanie regionalizmu. Pisaliśmy pisma do różnych fundacji i banków, licząc na pomoc, zrozumienie i wsparcie z ich strony. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, która wspiera młodych pochodzących ze wsi, otrzymaliśmy deklarację, że 75% wysokości stypendium zostanie pokryte przez Fundację. Drugim źródłem finansowania naszego stypendium jest Fundacja Wspomagania Wsi w wysokości 20%, trzecim źródłem finansowania w wysokości 5% jestem ja jako prezes Stowarzyszenia i poczytuję sobie to za wielki zaszczyt. Może ktoś w przyszłości też będzie chciał być sponsorem takiego stypendium. Powołaliśmy Komisję Stypendialną, musieliśmy opracować Regulamin Prac Komisji Stypendialnej w której określiliśmy warunki takie jak: wynik z matury, dochód w rodzinie na osobę, osoba ta musiała być przyjęta na studia dzienne w uczelni publicznej - kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia, praca społeczna na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. Wysokość stypendium to 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Gdy daliśmy ogłoszenie na naszej stronie internetowej i w naszej gazetce „Światło i Sól” która jest w wersji papierowej, ale również w wersji elektronicznej. Wnioski o stypendium należało składać on-line. Dzwonili do nas ludzie z Polski nawet z okolic Wrocławia, przysyłali e-maile, pytali jakie mają szanse na nasze stypendium. Wtedy zorientowaliśmy się też sami jaka jest skala problemu. Mieliśmy pieniędzy na dwa stypendia, widząc jednak wielką potrzebę zaczęliśmy szukać jeszcze kasy i udało nam się zdobyć pieniądze na trzecie stypendium. Te trzy stypendia na rok akademicki 2013/14 są dużym osiągnięciem naszego Stowarzyszenia, tym bardziej, że stypendium jest dla ludzi młodych którzy działają na rzecz środowiska lokalnego. Podziękowania należą się Tomkowi Wójtowiczowi – przewodniczącemu naszej Komisji Stypendialnej za poświęcenie kilku dni by odbyć szkolenie z zakresu pozyskiwania i podziału środków, odpowiadał na wszystkie e-maile i telefony, odbierał pocztę, weryfikował informacje, oraz Komisji za ogrom wykonanej pracy.

 

 Prezes Stowarzyszenia – Leszek Świder

 

 FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 4th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna