optionen handel.

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

medal


ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka w grudniu 2013 roku zwróciło się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odznaczenie pani Władysławy Witkowskiej i Anny Worwy za całokształt i pracę na rzecz naszej wsi 


Maria Madejowicz

Maria Madejowicz z d. Antolak, urodziła się 10 lipca 1926 roku. Wychowywała się w ubogiej rodzinie. Miała siedmioro rodzeństwa. Już jako dziecko wykazywała się dużą zdolnością w recytowaniu politycznych wierszy. Młodość jej przypadła na okres II wojny światowej. W czasie wojny robiła skarpety wełniane dla partyzantów. Kochała swoją rodzinę, ale życie wsi było dla niej sprawą nadrzędną. Nie zmarnowała, ani chwili swojego życia. Udzielała się na rzecz wsi w miarę swoich możliwości. "Bóg, Honor, Ojczyzna" zawsze były myślą przewodnią w jej życiu. Bardzo aktywnie udzielała się w Kole Gospodyń Wiejskich. We wszystkie święta zawsze występowała w stroju góralskim. Wykonywała piękne palmy wielkanocne wielokrotnie nagradzane w konkursach. Pisała wiersze w których trafnie potrafiła oddać sedno sprawy. Zmarła 9 listopada 2008 roku. Za swoją działalność w naszej miejscowości powinna otrzymać odznaczenie - ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ – niestety, nikt nie wystąpił o to odznaczenie dla niej. Dlatego tym bardziej musimy o niej pamiętać.

               


 

Władysława Witkowska

Władysława Witkowska z d. Antolak, ur. 28 marca 1933 w Rdzawce. Pani Władysława pisze wiersze które uświetniają liczne uroczystości. Przez połowę swojego życia działała w Kole Gospodyń Wiejskich gdzie pełniła funkcję prezesa. W latach sześćdziesiątych przez dwie kadencje była radną reprezentując naszą miejscowość. Pomagała w organizacji Konkursu Palm Wielkanocnych, pomagała przygotować regulamin Konkursu. Dwukrotnie pełniła rolę przewodniczącej Komisji Konkursowej. Aktywnie uczestniczy w życiu naszej miejscowości. Na wszystkie uroczystości i święta zawsze jest w stroju góralskim. Przez wiele lat przygotowywała wieńce dożynkowe. Kultywuje nasze góralskie tradycje i obyczaje oraz stara się przekazać naszą bogatą spuściznę młodemu pokoleniu.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka w grudniu 2013 roku zwróciło się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odznaczenie za całokształt i pracę na rzecz naszej wsi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku została odznaczona odznaką honorową - „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.

             

 

 

Anna Worwa

Anna Worwa z d. Zając ur. 1 listopada 1934 w Rdzawce. Pani Anna
przez całe swoje życie aktywnie uczestniczy w pracach naszego Koła Gospodyń
Wiejskich, gdzie wielokrotnie pełniła funkcję prezesa. Od dwudziestu lat
sama wykonuje wieńce dożynkowe w naszej miejscowości. Od niej uczyły się też
wykonywać wieńce, kobiety z innych powiatów. Od wielu lat podjęła się by
nauczyć tej sztuki młode dziewczyny w naszej miejscowości. Na wszystkie
uroczystości i święta zawsze jest w stroju góralskim. Kultywuje nasze
góralskie tradycje i obyczaje, jest wielkim skarbem dla naszej miejscowości.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka w grudniu 2013 roku
zwróciło się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odznaczenie za
całokształt i pracę na rzecz naszej wsi. Decyzją Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku
została odznaczona odznaką honorową - „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 4th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna