optionen handel.

Podsumowanie i plany na przyszłość naszego Stowarzyszenia

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2014

 

Co wykonaliśmy w 2014 roku: 

 1. Zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci „Kolędować Małemu”.

 2. Zorganizowaliśmy „Ferie bez komputera” w remizie i na salkach.

 3. Wystąpiliśmy do ministra o odznaczenia dla p. Anny Worwy i p. Władysławy Witkowskiej. Panie otrzymały odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” .

 4. Zorganizowaliśmy konkurs palm „Święto bazi”.

 5. Wykonanie palmy na konkurs zorganizowany przez LGD – palma zajęła II miejsce.

 6. Wydajemy wspólnie z parafią gazetkę „Światło i Sól”.

 7. Działania promocyjne na rzecz Stowarzyszenia : tablica „Szlak papieski” przy parkingu.

 8. Prowadzimy stronę internetową Stowarzyszenia – raczej naszej wsi.

 9. Wystąpiliśmy o środki unijne na projekt wydania książki „Jako to downo było”.

 10. Zorganizowaliśmy promocję książki „Jako to downo było” w budynku naszej remizy.

 11. Zorganizowaliśmy „Wakacyjną akademię dziecka” na salkach u proboszcza.

 12. Wsparliśmy grupę „Dziewczyny” które w ramach FIO „Żyj zdrowo na sportowo” pozyskały, „stepsy” i odważniki w ramach zajęć - fitness.

 13. Pomoc w pozyskaniu środków na zakup strojów dla chóru „Adoramus”.

 14. Ufundowaliśmy stypendium „Dyplom z marzeń” wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, oraz Fundacją Wspomagania Wsi.

 15. Sprawujemy opiekę nad naszą siłownią w remizie.

 16. Wydanie przez zespół „Powicher” CD z kolędami jako materiał promocyjny.

 17. Wsparcie wyjazdu zespołu do Londynu.

 18. Opieka nad zespołem góralskim „Powicher”,

 Chcemy podziękować wszystkim osobom należącym do Stowarzyszenia za pracę i pomoc.

Paniom :

Zofii Zborek, Barbarze Rapacz, Annie Matuszewskiej, Agnieszce Bryji, Marii Twaróg,

Panom :

Leszkowi Świdrowi, Tadeuszowi Zającowi, Tomaszowi Wójtowiczowi, Adamowi Hazie, Marcinowi Zborkowi, Pawłowi Szelidze, Mariuszowi Szalowi i Jackowi Latawcowi.

 

Chcemy też podziękować mieszkańcom naszej wsi za wszelaką pomoc w naszych działaniach :

ks. Piotr Wojtyła, ks. dr Czesław Poloczek, ks. Krzysztof Orłowski, sołtys – Józef Filas, Maria i Andrzej Worwowie, Elżbieta Jurzec, Anna Potaczek, Zofia Łabuz,Adam Twaróg, Jan Jurzec, Marek Zając, Kinga i Darek Paproccy, Katarzynie Świder, Dominice Buroń, Danucie Zając, Adamowi Magierze, Bożenie Szal, Mateuszowi Wójtowiczowi, Monice Latawiec.

Podziękowania należą się też dla OSP i Wspólnoty Wsi Rdzawka.

 

Plany na 2015 rok

 1. Opracowanie i wydanie publikacji poświęconej kościołowi św. Krzyża na Obidowej.

 2. Wydanie pocztówki "Szlak papieski w Rdzawce".

 3. Postawienie tablicy ze szlakami papieskimi i turystycznymi obok koscioła św. Krzyża na Obidowej .

 4. Przekształcenie remizy w Wiejski Dom Kultury – doprowadzenie do tego by remiza była otwarta dla mieszkańców popołudniami.

 5. Przekonywanie mieszkańców co do celowości budowy wyciągów narciarskich w Rdzawce.

 6. Rozpropagowanie osiągnięć naszych mieszkańców.

 7. Doprowadzenie do oznakowania ról w Rdzawce.

 8. Zorganizowanie “Koła historyków w Rdzawce”.

 9. Zorganizowanie konkursu regionalnego wśród dzieci na wiersz o naszej wsi.

 10. Wydanie nowych numerów naszej gazetki "Światło i Sól"

Mamy nadzieję, że przy pomocy członków Stowarzyszenia i mieszkańców to się uda.

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 4th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna