optionen handel.

Wyniki wyborów 2015


Wyniki wyborów na sołtysa i do Rady Sołeckiej w Rdzawce 22 lutego 2015 roku.

 

Uprawnionych do głosowania było 1187 osób.

Kandydatem na sołtysa był Józef Filas


Głosowało - 288 osób

Głosów przeciw było – 8

Głosów za było - 275

Głosów nieważnych było – 5

 Wyniki głosowania do Rady Sołeckiej w Rdzawce 22 lutego 2015 roku.

Głosowało - 288 osób

Głosów ważnych było - 281

Głosów nieważnych było – 7

Tadeusz Zając 210 głosów

Adam Czyszczoń 206 głosów

Adam Twaróg 198 głosów

Stanisław Rapacz 192 głosy

Jan Filas 173 głosy

Tadeusz Chudy 156 głosów

Zofia Pyka 148 głosów


Mateusz Wójtowicz 99 głosów

 

Poniżej zamieszczamy jak przedstawiały się wyniki wyborów w ubiegłych latach:

Wyniki wyborów na sołtysa i do Rady Sołeckiej w Rdzawce 4 marca 2007 roku.

Wyniki wyborów na sołtysa, było trzech kandydatów :

Czyszczoń Władysław 29

Kwak Stanisław 218 - Gratulujemy

Rapacz Antoni 214

Wyniki głosowania do Rady Sołeckiej w Rdzawce

Świder Leszek 272

Zborek Józef 268

Zając Tadeusz 262

Filas Józef 198

Twaróg Adam 190

Miśkowiec Stanisław 177

Antolak Sławomir 168

Kwak Stanisław 165


Rapacz Franciszek 156

Jurzec Stanisław 155

Latawiec Franciszek 141

Rapciak Jan 137

Witkowski Andrzej 129

Kuras Andrzej 84

Wyniki wyborów na sołtysa w 2009 roku w Rdzawce po rezygnacji p. Stanisława Kwaka z powodu wyjazdu zagranicę.

Uprawnionych do głosowania 1114, głosowało 427 mieszkańców :

Filas Józef - 252 głosy - Gratulujemy

Rapacz Dorota – 175 głosów

Wyniki wyborów na sołtysa w Rdzawce w 2011 roku. Uprawnionych do głosowania było 1125 osób.

Jedynym kandydatem był dotychczasowy sołtys – p. Józef Filas

Głosowały - 244 osoby

Głosów za było - 236

Głosów przeciw było – 8

 

 

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 4th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna